Hinanna

Hinanna is een platform voor, met en door vrouwen. Het is ontstaan vanuit het verhaal dat Marieke altijd vertelde in de training Vrouw&Verlangen. Na jaren met een aantal vriendinnen naar een prachtige plek in Turkije te hebben gereisd, waarin we onszelf op alle lagen verzorgden en lieten verzorgen, gunden we dit veel meer vrouwen. We startten de Zon&Schaduwreis, een reis naar het buitenland om een reis in je binnenwereld te maken.
Vanuit deze reis ontstond bij veel vrouwen de behoefte om vaker met vrouwen bijeen te komen. De Oervrouwencirkels ontstonden, waarin we vrouwen begeleidden om weer dichtbij hun eigen natuur te komen.
Ook de vervolg- en verdiepingsweekenden op deze cirkels gaven de vrouwen de gelegenheid om in contact te komen én te blijven met hun oorspronkelijke zelf.
Vrouwen voelden een diepe verbinding met zichzelf en andere vrouwen en begonnen zichzelf “Hinanna-vrouw” te noemen.

Veel van onze kennis en ervaring hebben we overgedragen aan andere vrouwen in de Jaartraining.

Om te kunnen ervaren hoe het is om voorbij het ego en vaste niet-helpende patronen te komen hebben we veel mensen begeleid in diep-trance reizen, waarin we werkten met plantmedicijn.

We schreven ons boek “Wijze Waarheden”. Een boek waarin we beschrijven vanuit welke visie wij werken en leven, met een aantal praktische werkvormen, meditaties en visualisaties.

Waar staan wij nu?
Er is veel gebeurd in ons leven. Het is zoals een leven gaat: dynamisch, spannend, verdrietig, en uiteindelijk ook precies zoals het moet zijn.
En dit alles heeft wel gevolgen: We zijn gestopt met de trainingen en zijn beiden – hartverbonden – een eigen pad gaan.

Marieke werkt nog steeds met plantmedicijn en met de natuur als medicijn. 
Helma verdiept zich in haar creatieve werk.

Natuurlijk blijven we elkaar nog steeds ontmoeten. We nemen de moeite en discipline om dat te blijven doen. In die ontmoetingen laten we ons raken in een diepe laag die er altijd zal zijn en zich steeds weer zal verdiepen, doordat we geïnteresseerd zijn en blijven in ons eigen persoonlijke proces en daar telkens weer op terugkomen.
Deze laag die wij in onszelf aanraken willen we graag delen met alle vrouwen die ooit met ons in contact zijn geweest. 
De website van Hinanna is hier een prachtig platform voor.

We nemen jullie mee in onze ontmoetingen. En hopen dat jullie er net zoveel plezier en vreugde aan beleven als wijzelf.